Regulamin serwisu

Regulamin

 Definicje:

„Użytkownik” – osoba korzystająca z serwisu www.dark-portal.pl, niezależnie od faktu korzystania z Usług Serwisu.

 „Serwis www.dark-portal.pl (lub Serwis)” – zbiór stron www w domenie o nazwie dark-portal.pl, składających się na serwis Dark Portal, umieszczony na stronie głównej    www.dark-portal.pl.

„SMS- Premium” – sms płatny który pozwala Użytkownikowi na dostęp do treści Premium.

1.Dostęp do ogólnodostępnej części Serwisu posiadają wszyscy Użytkownicy sieci Internet bez konieczności spełnienia jakichkolwiek formalności, w szczególności dostęp ten nie jest uzależniony od wysłania przez Użytkownika SMS-premium w ramach Serwisu.

2.Usługodawca zastrzega sobie prawo wyodrębnienia zasobów Serwisu, do których pełen dostęp będą posiadać wyłącznie Użytkownicy, którzy wyślą w ramach Serwisu SMS-premium.

3.Wysłanie SMS-premium daje dostęp do wybranej treści premium na okres jednego miesiąca. Koszt sms wynosi 2zł plus VAT. Korzystanie z usługi premium sms na stronie www.dark-portal.pl jest możliwe, gdy przeglądarka użytkownika obsługuje cookies. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne bądź ograniczenia techniczne występujące w sprzęcie komputerowym, z którego korzysta Użytkownik, a które uniemożliwiają Użytkownikowi korzystanie z Serwisu i oferowanych za jego pośrednictwem Usług

4.Użytkownik powinien starannie sprawdzić treść wysyłanego SMS-a, oraz numer, na jaki jest wysyłany. Niestety błędy popełnione przy wysyłaniu SMS-a powodują pobranie odpowiedniej kwoty z rachunku telefonicznego i uniemożliwiają skorzystanie z dostępu do wybranej treści. W takich przypadkach serwis www.dark-portal.pl, nie ponosi odpowiedzialności za straty poniesione przez użytkownika.

5.Usługa SMS-premium dostępna jest we wszystkich sieciach.

6. Serwis SMS prowadzony w serwisie www.dark-portal.pl obsługuje DotPay. Regulamin usługi sms DotPay brzmi nastepująco :

„REGULAMIN USŁUG I SERWISÓW PREMIUM
prowadzonych w ramach serwisu www.dotpay.pl

1

Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z Usług świadczonych przez firmę Eurokoncept Sp. z o.o, z siedzibą w Krakowie, ul. Wielicka 72, 30-552 Kraków, NIP 676-233-99-70, REGON 120379073, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Dla Krakowa-Śródmieścia wydział XI Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000270753, o kapitale zakładowym 1.176.000,00 PLN, zwaną dalej Eurokoncept.

2

Definicje terminów wykorzystanych w niniejszym regulaminie:

Serwis – serwis internetowy służący Świadczeniu Usług.
Produkt – aplikacja Java, logo, dzwonek lub inne treści elektroniczne wyświetlane lub w inny sposób odtwarzane za pośrednictwem telefonu komórkowego, komputera lub innego urządzenia elektronicznego
SMS oznacza usługę „Short Message Service” świadczoną w standardzie GSM zgodnie z MoU GSM.
MMS oznacza usługę „Multimedia Message Service” świadczoną w standardzie GSM zgodnie z MoU GSM.d.
SMS/MMS Premium – oznacza SMS lub MMS o podwyższonej opłacie zgodnej z cennikiem SMS/MMS Premium operatorów GSM.
Usługa – odpłatne lub nieodpłatne udostępnianie Użytkownikom Produktów.
Użytkownik – abonent sieci telefonii komórkowej

3

Usługi oferowane są wszystkim Użytkownikom posiadającym telefon komórkowy lub inne urządzenie elektroniczne umożliwiające pobieranie i eksploatację Produktów.

4

Przed dokonaniem zamówienia Użytkownik powinien upewnić się:

Czy w jego telefonie komórkowym pozostało wystarczająco dużo wolnej pamięci niezbędnej do pobrania i zainstalowania lub odczytania wybranego Produktu. W przypadku gdy ilość pamięci jest zbyt mała, Produkt zostanie zamówiony i opłacony jednak Użytkownik nie będzie mógł dokonać jego pobrania, odczytania lub instalacji.
Czy posiadany telefon jest poprawnie skonfigurowany, umożliwiając odbieranie wiadomości WAP-Push, SMS oraz pobieranie stron WAP. Informacje dotyczące poprawnej konfiguracji telefonu Użytkownik uzyska kontaktując się z swoim operatorem GSM.
Czy dany Produkt jest oferowany dla posiadanego przez niego modelu telefonu komórkowego.
Czy posiada inne urządzenie elektroniczne pozwalające na odebranie lub używanie Produktu.

5

Usługa jest zamawiana poprzez wysłanie SMS/MMS z kodem danego Produktu na numer SMS/MMS Premium lub wybranie wskazanego numeru telefonicznego w sieci TPSA i podanie wymaganego kodu usługi.

6

Opłaty:

Użytkownik wysyłając w ramach Usługi ponosi opłaty godne z cennikiem swojego operatora telefonicznego.
Do kosztów zamówienia Produktu należy doliczyć opłatę za transmisję danych potrzebnych do pobrania Produktu zgodnie z planem taryfowym operatora, z którego usług korzysta Użytkownik.

7

Korzystanie z Usługi:

Użytkownik korzysta z Usługi poprzez wysłanie na wskazany numer SMS/MMS Premium zamówienia Produktu w formie SMS/MMS odpowiedniej treści lub wykonuje połączenie telefoniczne na wskazany numer telefonu w sieci TPSA.
Treść SMS lub MMS lub numer telefonu służący zamówieniu danego Produktu jak również odpowiedni numer SMS lub MMS Premium wskazane są na stronach Serwisu opisujących Produkt.
W odpowiedzi na wysłanego SMS lub MMS z zamówieniem, Użytkownik otrzymuje wiadomość SMS, MMS lub WAP-Push z adresem strony WAP. W odpowiedzi na wykonane połącznie telefoniczne odczytywany jest kod dostępu do usługi.
Produkt może zostać pobrany tylko z telefonu, z którego wysłano SMS lub MMS Premium z zamówieniem.
Eurokoncept nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie SMS lub WAP-Push lub MMS w przypadku gdy użytkownik będzie poza zasięgiem sieci lub nie będzie miał włączonego telefonu w czasie 6 godzin od wysłania zamówienia.
Eurokoncept nie ponosi odpowiedzialności za koszty poniesione przez Użytkownika wynikające z wysłania wiadomości lub wykonania połączenia telefonicznego niezgodnie z niniejszym regulaminem lub informacjami zawartymi na odpowiednich stronach Serwisu.
Eurokoncept nie ponosi odpowiedzialności za błędne wpisanie przez Użytkownika kodu zamówienia bądź wybranie błędnego numeru SMS lub MMS Premium lub telefonu.
Eurokoncept nie ponosi odpowiedzialności za omyłkowe dokonanie przez Użytkownika zakupu Produktu dedykowanego innemu modelowi telefonu komórkowego, niż ten, z którego Użytkownik dokonuje zamówienia.
Serwis zapewnia obsługę maksymalnie 2 wiadomości SMS/MMS przesłanych z jednego numeru telefonu w okresie 60 sekund dla wiadomości SMS/MMS o wartości netto do 9 PLN włącznie, jak również wszystkich wiadomości SMS/MMS z sieci operatorów zagranicznych. Dla wiadomości SMS/MMS o wartości netto powyżej 9 PLN, o ile nie ustalono inaczej, Serwis zapewnia obsługę maksymalnie 1 wiadomości SMS/MMS, przesłanej z jednego numeru telefonu w okresie 20 minut. Serwis może wprowadzić dodatkowe obostrzenia i blokady w przypadku stwierdzenia prób nadużycia i/lub działania na szkodę Serwisu.

8

Dokonując zakupu Produktu lub pobrania darmowego Produktu Użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie informacji związanych z Produktami oferowanymi przez Eurokoncept, darmowych Produktów Eurokoncept jak również informacji na temat promocji, konkursów oraz innych działań komercyjnych prowadzonych przez Eurokoncept oraz jego Klientów.
Powyższa zgoda dotyczy w szczególności informacji otrzymywanych w formie SMS, MMS, IVR (komunikatów głosowych), oraz darmowych Produktów przesyłanych za pośrednictwem WAP Push na numer telefonu Użytkownika. W przypadku braku zgody na otrzymywanie powyższych treści Użytkownik prześle z formularza dostępnego pod adresem http://www.dotpay.pl/reklamacja informację wpisując w treści słowa „brak zgody” oraz numer telefonu, którego dotyczy wycofanie zgody. Brak zgody można również przesłać pisemnie na adres Eurokoncept.

9

Jeżeli w czasie 24 godzin od chwili zamówienia Produktu Użytkownik nie otrzyma SMS lub MMSlub WAP-Push, należy złożyć reklamacje pod adresem http://www.dotpay.pl/reklamacje/platnosci-sms/ lub przeslac listem poleconym na adres: Eurokoncept Sp.z o.o., Wielicka 72, 30-552 Kraków. Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 7 dni roboczych od daty otrzymania.

10

Po pierwszej nieudanej próbie zamówienia prosimy o niedokonywanie dalszych zamówień. W przypadku niedostosowania się do powyższej procedury Eurokoncept nie ponosi odpowiedzialności za kilkakrotne nieudane zamówienie produktu.

11

Korzystanie z Usługi jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.”

7.Reklamacje: Jeśli wysyłający w ciągu pół godziny od chwili wysłania SMS nie otrzyma SMS z kodem dostępu, prosimy o złożenie reklamacji pod adresem http://www.dotpay.pl/reklamacje. Inne reklamacje należy zgłaszać wysyłając e-mail na adres shin.hai@interia.pl Należy podać: identyfikator usługi, np. RP.PHW2, numer Premium SMS: np. 72068, numer telefonu, z którego został wysłany SMS, w miarę dokładny czas wysłania SMS-a, informację, do jakiej treści premium chciało się uzyskać dostęp. List z reklamacją może wyglądać następująco: „W dniu 11.05.2016 około godz. 15.00 wysłałem SMS o treści RP.PHW2 na numer 72068 z mojego numeru telefonu: 123 456 789. System przesłał komunikat „Nie ma takiej usługi”. Proszę o sprawdzenie i wyjaśnienie zaistniałej sytuacji. Każda reklamacja zostanie załatwiona w najkrótszym możliwym czasie.

dark-baner

Straszne historie – czyli jak przerazić przyjaciół przy ognisku…

    „…Pewnego dnia jechaliśmy do tragicznej i tajemniczej sprawy. Znaleziono zwłoki kobiety i mężczyzny. Para siedziała naprzeciw siebie a na ich martwych twarzach widniał wyraźny grymas przerażenia. Przyczyną śmierci obojga był zawał serca, ale najlepsze jest to że ich dłonie spoczywały na tabliczce OUIJA…” Podczas ciemnej, burzliwej nocy starsza kobieta odbiera telefon. Słyszy jękliwy […]

Emily Rose czyli Anneliese Michel – Jak rzeczywistość przerosła fikcje!

Anneliese była jedną z czterech córek państwa Michelów, ludzi bardzo udciwych i pobożnych, mieszkających w Klingenbergu w Niemczech. Choć od dziecka delikatna i chorowita, to jednak nie wyróżniała się od koleżanek; potrafiła być wesoła i razem z innymi robić kawały i żartować. Coś „nienormalnego” zaczęło się z nią dziać krótko przed szesnastą rocznicą urodzin, czyli na jesieni 1968 […]

Podróże w czasie! Mamy dowody!

Nieostrożni podróżnicy! Czy podróże w czasie są możliwe?! Fizycy twierdzą że tak, więc należy pytać – kiedy to osiągniemy? Przyjmując że podróże w czasie są możliwe, to musimy przyjąć, że istnieje przyszłość i przeszłość. Czyli nie tylko nasz wymiar będzie się przenosić, ale też ci z przyszłości, będą nas nawiedzać. Mamy erę komórek, kamer i […]

Eksperyment Filadelfia

                                 Eksperyment „Filadelfia” W 1943 roku przeprowadzono eksperyment na amerykańskim okręcie USS Eldridge, stacjonującym w Bazie Sił Morskich USA w porcie Filadelfia, który zakończył się tragicznie. Celem amerykańskiego wojska w tamtych czasach była możliwość ukrycia okrętu przed radarami. Wyglądające na standardowe badania, przyniosły jednak niespodziewane zagrożenia nie tylko dla członków projektu, ale i dla całego […]